LỪA ĐẢO*

Ảnh: Sưu tầm

Chữa bệnh siêu phàm phải thế chăng
Đây là một cách bợm làm ăn
Điếc câm kéo lưỡi lôi bằng đứt
Bại liệt đè chi bẻ đến quằn
Đáng trách ngành y không phản biện
Chê thay pháp luật chẳng nhe răng
Lang băm lừa đảo dân nghèo mãi
Tội ác tày trời để thế chăng?
7/6/2021
Tú Sụn
* Ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh lang băm