XỨNG ĐÔI VỪA LỨA…

Ảnh: Sưu tầm


XỨNG ĐÔI VỪA LỨA…
Có cặp chung tình nọ xứng đôi
Trai thanh gái tú tính thiên lôi
Vợ thì xấu thói, hay ăn cắp
Chồng đã quen mồm mãi nhậu chơi
Bản tính côn đồ không có hiếu
Thói quen phá phách bất cần đời
Sinh ra có dạy mà vô học
Chắc chắn mai này cũng mạt thôi
11/7/2021
Tú Sụn