XIN ĐƯỢC NÓI VỚI ĐẢNG*

Ảnh: Sưu tầm


Ôi nỗi buồn đất nước
Đang giặc trong thù ngoài
Giặc trong đánh không xuể
Thù ngoài đông lắm thay

Giặc trong đang tàn phá
Niềm tin của nhân dân
Thù ngoài luôn xuyên tạc
Thêm chia rẽ bội phần

Làm cho Đảng trong sạch
Để nhân dân tin yêu
Là phải đánh tan giặc
Thù ngoài sẽ triệt tiêu

Tiêu diệt lợi ích nhóm
Cần ưu tiên làm ngay
Còn loại tham nhũng vặt
Tự khắc sẽ chùng tay

Vậy phải chống tham nhũng
Chúng là giặc nội xâm
Lâu nay không kiên quyết
Đúng là quá sai lầm

Trong quan chức tham nhũng
Hầu hết là đảng viên
Lòng dân hướng về Đảng
Chưa có lúc nào yên

Chín mươi năm có Đảng
Mà dân vẫn không giàu
Nguyên nhân chưa tan giặc
Giặc trong lòng mới đau

Xin được nói với Đảng
Người dân quá hoang mang
“Một bộ phận không nhỏ”
Mà sao mãi tràn lan

Đảng viên đã thoái hoá
Uy tín Đảng lung lay
Niềm tin dần cạn kiệt
Nguy cơ sẽ có ngày

Muốn làm trong sạch Đảng
Phải kiên quyết loại trừ
“Một bộ phận không nhỏ”
Đã thoái hoá, hỏng, hư
17/1/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài: “Làm cho Đảng trong sạch để dân tin yêu”. Đăng trên báp Pháp Luật ngày 17/1/2020.