PHẢI PHẠT NHƯ HÀ NỘI*

Ảnh: Sưu tầm


Phải phạt như thủ đô Hà Nội
Thế mới đạt được tính răn đe
Mười triệu, tội đông người tụ tập
Bảy triệu, vứt khẩu trang vỉa hè

Muốn cho việc chống dịch hiệu quả
Cần phạt nặng người không chấp hành
Có thể lên đến hàng trăm triệu
Như thế mới dập dịch được nhanh

Có trường hợp xét cần, truy tố
Đừng du di lắm kẻ sinh lờn
Nhất là trốn cách ly, chống lệnh
Cho ngồi tù mới biết nguồn cơn

Lâu nay phạt giống như gãi ngứa
Nên Chính quyền khản cổ hụt hơi
Vài trăm ngàn phạt làm chiếu lệ
Việc chấp hành không thể đến nơi

Phải phạt như thủ đô Hà Nội
Các địa phương nhìn đó làm theo
Đã nói phạt là phải nghiêm khắc
Không kể giàu, không biết là nghèo
4/4/2020
Tú Sụn
* Hà Nội: Tập trung đông người nơi công cộng: phạt 10 triệu/người, vứt khẩu trang ra đường: 7 triệu