ÔNG BỘ TRƯỞNG NÓI NGƯỢC*

Ảnh: Sưu tầm


Thoạt nghe Bộ trưởng phát ngôn
Người dân lo sợ bồn chồn ruột gan
Biết đâu từ miệng nhà quan
Sẽ gây hệ luỵ vô vàng khó khăn
Chăn nuôi là việc làm ăn
“Nuôi ít càng tốt” chi bằng treo niêu
Thuế môi trường cố thu nhiều
Để đâu giờ lại đặt điều khó nghe
Quản lý theo kiểu gà què
Lúng ta lúng túng rồi đè đầu dân
Ông nên nhớ điều dân cần
No cơm áo ấm dần dần giàu sang
Chớ đừng ăn nói tức ngang
Ngăn cản phát triển dân càng nghèo hơn
Ví von: như dại lên cơn
Làm cho dân chúng tủi hờn lắm thay
Là Bộ trưởng quyền trong tay
Nói ngược chính sách có ngày oan gia
Bác Hiển khen ông đúng là:
“Một nhà hùng biện” nhưng mà trớ trêu.
10/5/2019
Tú Sụn
* Bộ trưởng Bộ NN-PTNT: Càng ít chăn nuôi heo càng tốt