SỎI ĐÁ CŨNG CẦN PHẢI CÓ NHAU

Ảnh: Sưu tầm


SỎI ĐÁ CŨNG CẦN PHẢI CÓ NHAU
Cuộc sống đơn côi lắm khổ đau
Dẫu cho rủng rỉnh sống sang giàu
Bạn bè chí cốt tròn trên dưới
Con cháu thảo hiền vẹn trước sau
Vẫn thiếu người thương cùng ấm áp
Đâu thừa tình nghĩa được thâm sâu
Chớ nên cô độc mà an phận
Sỏi đá cũng cần phải có nhau*
28/11/2022
Tú Sụn
* Phỏng theo lời bài hát DIỄM XƯA của Trịnh Công Sơn.