LÃNH ĐẠO BA KHÔNG*

Ảnh: Sưu tầm


Không tai, không mắt và không não
Lãnh đạo xã, huyện chẳng biết gì
Cụ bà liệt giường bị bít cổng
Bắt thang trèo tường làm lối đi

Xảy ra ở Trung Hoà, Chương Mỹ
Chuyện kéo dài đã hơn sáu năm
Đến bây giờ mới cho cưỡng chế
Để mở đường con cháu đến thăm

Chiếm đất công là đã phạm luật
Xây bít đường là quá nhẫn tâm
Sáu năm trèo tường ai cũng biết
Đáng trách xã, huyện cũng nhẫn tâm

Lãnh đạo ba không, còn xứng đáng?
Để làm quan chức phục vụ dân
Theo tôi tống cổ về vườn tất
Ngữ quan như thế dân chả cần
27/4/2020
Tú Sụn
* Hà Nội: Phá tường giải cứu cụ bà gần 80 tuổi ốm liệt giường bị hàng xóm “nhốt” trong nhà 6 năm, con cháu đến thăm phải bắt thang trèo qua bức tường cao gần 3 mét! Thế mà lãnh đạo cấp xã, huyện không hề có động thái gì?