QUÁ LÃNG PHÍ

Ảnh: Sưu tầm


Chao ôi giáo dục Việt Nam
Nghe mà uất ức biết làm sao đây
Xài sang còn quá thằng Tây
Dân nghèo phải chịu đoạ đày triền miên
Sách giáo khoa, nỗi ưu phiền
Mỗi năm một bộ, bộn tiền chi ra
Hô hào, cải cách, gọi là
Tốn tiêu ngân sách nước nhà biết bao
Tại vì sao! Hỏi tại sao
Một năm lại bỏ, lý nào nêu đi
Lợi ích nhóm cũng có khi
Chăm chăm tư túi nghĩ gì tới dân
Đã nghèo lại khổ muôn phần
Tương lai con trẻ vạn lần tối tăm
Chi ra ngàn tỷ mỗi năm
Quả là vô lý, hờn căm thấu trời
Giáo dục, ông giáo dục ơi
Vì dân nghĩ lại, đáp lời dân kêu
Đừng bày ra cảnh trớ trêu
Mỗi năm một bộ, dân nghèo nghèo thêm
28/8/2018
Tú Sụn