VẮNG EM


Vắng em trời đất buồn thêm
Hoa tàn nhuỵ rã cành mềm lộc khô
Vắng em trăng lặng đáy hồ
Gió buồn không thổi, mây lờ đờ bay
Vắng em cháy cả chiều nay
Đồng khô, sông cạn, cỏ cây héo cằn
Vắng em nhà mốc nhện giăng
Bếp tiêu điều lạnh tro tàn đìu hiu
Em ơi, thương nhớ em nhiều
Đợi em những sáng, những chiều xa em
Than thầm khóc trộm bao đêm
Đắn đo, suy nghĩ càng thêm thấm buồn
Tháng ngày nhung nhớ em luôn
Khi đang giấc mộng vẫn tuôn lệ nhoà
Em là khúc nhạc lời ca
Có em sáng cửa vui nhà em ơi
04/7/2017
Tú Sụn