MỘT TRỜI THU

Ảnh: Sưu tầm

MỘT TRỜI THU
Mây trời bàng bạc gió heo may
Lá úa phơi sương cám cảnh hoài
Mé núi bầy chim vui lướt lượn
Triền sông đàn bướm nhộn tung bay
Gương hồ tĩnh lặng buồn man mác
Dáng liễu trầm tư tựa lạc loài
Hoa lá quanh đồi hương phảng phất
Một trời Thu mộng thoả mê say
1/9/2023
Tú Sụn