CHỐNG THAM NHŨNG

Ảnh: Sưu tầm


Quan tham nhiều như rác
Quan liêm hiếm như vàng
Chống hoài và chống mãi
Mà chúng vẫn hiên ngang

Phận mình là dân mọn
Không dám ưỡn ngực khoe
Âm thầm mà kiên quyết
Triền miên bút chẳng toè

Dẫu biết không tác dụng
Nhưng lòng vẫn sục sôi
Cứ như thời đánh giặc
Đến chết cũng không thôi

Đất nước còn tham nhũng
Tương lai mãi mịt mờ
Những ai yêu Tổ quốc
Chớ bao giờ làm ngơ

Hỡi người không tham nhũng
Là con rồng cháu tiên
Không sờn lòng nhụt chí
Không khiếp sợ cường quyền

Hỡi những ai hèn nhát
Phải thấy nỗi nhục này
Đừng sợ mất quyền lợi
Hãy mạnh dạn ra tay

Hãy chung tay góp sức
Hãy chống cho ra hồn
Diệt quan gian tận gốc
Cho Tổ quốc trường tồn
18/12/2018
Tú Sụn