CHẲNG CHỪA*

Ảnh: Sưu tầm


Cái thói quan liêu mãi chẳng chừa
Giáo dục Long An vẫn ký bừa
WHO biến thành WTO nhắm mắt ký
Quan chức như vầy nghỉ được chưa?
14/3/2020
Tú Sụn
* Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An ký văn bản chỉ đạo cho học sinh nghỉ học đã biến Tổ chức Y tế thế giới thành Tổ chức Thương mại thế giới.