ĐẬP DÂNG TRÀ KHÚC

Ảnh: Sưu tầm

Đập dâng Trà Khúc cứ như đùa
Xây dựng hai năm lại thấy thua
Hiện tại tối tăm cay tới đắng
Tương lai mờ mịt ngọt thành chua
Lấy tiền bán đất cho xây đập
Đếm lỗ be bờ để tính cua
Thiếu vốn nên đành dừng tiến độ
Công trình thế kỷ cứ như đùa
3/7/2021
Tú Sụn