ẢO MỘNG

Ảnh: Sưu tầm

Cay đắng thấy đời được chứng minh
Luỵ sầu thường ảo mộng mê tình
Hoài mơ ước tháng ngày là lượt
Vẫn đợi trông giây phút hiển vinh
Ngây ngất cứ từng thương nết đẹp
Khát khao luôn mãi ngắm người xinh
Mây trời thoả ái ân nồng thắm
Say đắm đã yêu mến bóng hình
17/8/2021
Tú Sụn

(Đọc ngược từ phải sang trái, từ dưới lên)
Hình bóng mến yêu đã đắm say
Thắm nồng ân ái thoả trời mây
Xinh người ngắm mãi luôn khao khát
Đẹp nết thương từng cứ ngất ngây
Vinh hiển phút giây trông đợi vẫn
Lượt là ngày tháng ước mơ hoài
Tình mê mộng ảo thường sầu luỵ
Minh chứng được đời thấy đắng cay

Có thể đọc từ bài gốc theo các cách sau:
1. Bỏ 4 chữ cuối các câu
2. Bỏ 3 chữ cuối các câu
3. Bỏ 2 chữ đầu câu
4. Bỏ 3 chữ đầu câu
5. Bỏ 3 chữ đầu câu đọc ngược từ dưới lên
6. Bỏ 4 chữ đầu câu dọc ngược từ dưới lên
7. Bỏ 2 chữ cuối câu đọc ngược từ dưới lên
8. Bỏ 3 chữ cuối câu đọc ngược từ dưới lên