CƯỠNG CHẾ*

Ảnh: Sưu tầm


CƯỠNG CHẾ*
Các người Công bộc của ai
Mà sao nhìn thể như loài sài lang
Nước ta, kiếm được chức quan
Đa phần sâu độc nghênh ngang vô loài
Với dân tàn nhẫn ra tay
Ngồi trên pháp luật mảy may thương tình
Đang tâm cưỡng chế dân mình
Bởi vì đồng bạc bất minh cầm rồi
Người dân vốn đã tơi bời
Đói cơm rách áo một đời cam go
Ghế quan đâu có nương cho
Hùa nhau quan nhỏ quan to đè đầu
Lấy gì cuộc sống mưu cầu
Ruộng vườn nhà cửa còn đâu? Hết rồi
Trăm năm làm được cơ ngơi
Giờ đây doanh nghiệp nó xơi ngon lành
Oán hờn lên ngút trời xanh
Lệnh quan quyền thế nên đành cắn răng
Thực dân phong kiến so bằng
Ngắn cổ bé họng nên quằn mà đau
Chúng chia nhau để làm giàu
Dân đen cùng cực mắm rau qua ngày
Làm dân sao quá đắng cay
Cả đời lam lũ trắng tay vẫn hoàn
Trái pháp luật vẫn hiên ngang
Cưỡng chế đập phá tan hoang giữa trời
Đắng lòng bật tiếng: Đảng ơi!
Vì đâu dân chúng chơi vơi nỗi này
30/12/2021
Tú Sụn
* Viết nhân đọc bài “Quảng Ngãi: Quyết định cưỡng chế thu hồi đất, liệu có trái pháp luật” đăng trên tạp chí Đông Nam Á, tháng 12/2021.