QUAN THAM

Ảnh: Sưu tầm


QUAN PHÁN
Tác giả: Tú Mỡ
Rất sang quan phán đầu toà
Ngất ngưởng xe nhà, chân bắt chéo khoeo
Ắn chơi xa xỉ đến điều
Đêm đêm nhà hát, chiều chiều cao lâu
Ở nhà mặc cảnh túng, sầu
Vợ, con, cha, mẹ cơm rau là thường
Chầu rượu quan chi cực sang
Tiền nuôi cha mẹ cưa gan từng đồng

(Vịnh bài QUAN PHÁN của Tú Mỡ)
QUAN THAM
Quan ta vì nước vì dân
Nhưng đếch có cần mục đích đó đâu
Lên quan liền ngẩn cao đầu
Huênh hoang hết cỡ, chọi nhau hết mình
Dân đen hạ đẳng coi khinh
Thuộc cấp hầu hạ, tôn vinh một lòng
Kèn cựa, trù dập, tranh công
Chia bè lập nhóm để hòng che nhau
Ăn chơi xếp loại hàng đầu
Gái gú, bồ nhí lau nhau tuyển càn
Nhiệm vụ, chức vụ là quan
Trình độ làng nhàng, chẳng góp được chi
Một vùng nắm giữ trị vì
Lăm le kiếm chác, thứ gì cũng ăn
Tham lam đố có ai bằng
Của công đục khoét nhập nhằng vô tư
Đất công gặm nhấm từ từ
Của dân trấn lột giống như cướp ngày
Nhìn quan mà mắt rớm cay
Thấy quan mà tởm, buồn thay sự đời
Làm quan nhớ lấy ai ơi
Chí công, liêm chính, giữ lời với dân
9/7/2021
Tú Sụn

CỤ GIÀ DÊ

Ảnh: Sưu tầm


….VÀ ÔNG GIÀ TRẺ
Tác giả: Tú Mỡ
Ngược đời có lắm cụ già nua
Nhí nhảnh làm ra bộ tuổi thơ
Đầu tóc nhuộm đen hòng trẻ lại
Râu ria cạo trụi rõ…trai lơ
Đua chơi ra phết ông còn khoẻ
Làm việc lơ mơ, cụ kiếu già
Thấy gái y như mèo thấy mỡ
Năm thê bảy thiếp cũng không vừa

(Vịnh bài …VÀ ÔNG GIÀ TRẺ của Tú Mỡ)
CỤ GIÀ DÊ
Lắm cụ ngày nay tuổi đã già
Hoa râm răng rụng lại nhăn da
Cưa sừng làm nghé bôi đen tóc
Lột xác lên đời mặc áo hoa
Gặp lúc bên bà, dông một mạch
Luôn khi thấy gái, đến cà rà
Vợ gầm không tởn, luôn trăng gió
Sớm tối tung tăng bỏ việc nhà
8/7/2021
Tú Sụn
P/s: Xin lỗi, tui chỉ vịnh thơ nhân đọc bài … VÀ ÔNG GIÀ TRẺ của Tú Mỡ thôi nhé!

ĐI MÁC XA MẤT VÍ

Ảnh: Sưu tầm


ĐI HÁT MẤT Ô
Tác giả: Tú Xương
Đêm qua anh đến chơi đây
Giày chân anh dận, ô tay anh cầm
Rạng ngày sang trống canh năm
Anh dậy, em hãy còn nằm trơ trơ
Hỏi ô, ô mất bao giờ
Hỏi em, em cứ ậm ờ không thưa
Chỉn e rầy gió mai mưa
Lấy gì đi sớm về trưa với tình?

Vịnh bài ĐI HÁT MẤT Ô của Tú Xương)
ĐI MAC XA MẤT VÍ
Nhậu xong anh tạt đến đây
Tìm chút thư giãn sau ngày chỉn chu
Gì bằng sờ tí sờ mu
Ngất ngây tít mắt, sướng hu một đời
Mải mê đến chán mới thôi
Ra ngoài mất ví kêu trời đâu xong
Ai ơi có biết cho không
Chúng lanh như quạ đừng hòng tìm ra
Bây giờ lòng đã rõ là
Một giờ hú hí bằng ba năm làm
Mất ví rồi, bụng phải cam
….
7/7/2021
Tú Sụn