ĐỀ XUẤT THẬT NGÂY NGÔ*

Ảnh: Sưu tầm


ĐỀ XUẤT THẬT NGÂY NGÔ*
Từ ngày ông đề xuất
Đến nay ngót một năm
Chữ nổi đâu không thấy
Mà ông cũng biệt tăm

Âm mưu gì chưa biết
Đề xuất thật ngây ngô
Ý ông chống hàng giả
Hay là có ý đồ…

Đang hàng triệu chiếc mũ
Không chữ nổi kìa ông
Nếu theo y đề xuất
Mũ ấy bỏ được không?

Không bỏ thì khó xử
Công an phải làm gì?
Phạt hay không bị phạt
“Chữ nổi” có khả thi?

Là quan đang có cở
Mà óc như quả nho
Không nghĩ ra kế sách
Đề xuất bậy dân lo

Quan bây giờ là thế
Ý kiến toàn khù khờ
Tham nhũng lại như quạ
Khó hiểu và bất ngờ
4/12/2021
Tú Sụn
* Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGTQG đã đề xuất đúc nổi dòng chữ “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”.