LEO NÚI


Giữa ngày thu, hè nhau leo núi
Biết tiết trời mát mẻ dịu êm
Hai đứa bàn nhau lúc nửa đêm
Mong đến sáng chúng mình thi thố
Đúng giờ G cùng nhau đổ bộ
Ôi cánh rừng mơn mởn sum suê
Ngọn núi nào cũng cực đê mê
Cùng hăng hái xông vào trận đấu
Leo một chặp thì anh tụt hậu
Em vững vàng thừa thắng xông pha
Lên tới đỉnh mồ hôi túa ra
Anh cũng vậy cho dù thua trận
Cả hai đứa cùng chung cảm nhận
Lòng reo vui hồ hởi dâng trào
Em là nhất nhận giải thưởng cao
Anh lẹt đẹt về nhì cũng sướng
Cả hai đứa nhìn về một hướng
Hẹn lần sau thi để phục thù
Cùng nhau cười trong gió mùa thu
17/9/2016
Tú Sụn