MÙA THU ÊM ĐỀM

  • Ảnh: Sưu tầm


MÙA THU ÊM ĐỀM
Vòm xanh cao vút gió hiu hiu
Lãng đãng sương gieo dưới nắng chiều
Hoa thắm trải dài dâng nỗi nhớ
Hương nồng thấm đẫm ngập miền yêu
Nam thanh chĩnh chện thân cường tráng
Nữ tú khoan thai dáng diễm kiều
Thu đến đất trời như tĩnh lặng
Êm đềm ấm áp biết bao nhiêu
19/9/2023
Tú Sụn