THU VỀ NHỚ EM


Lá vàng nhộm thắm lối mòn
Tiết trời se lạnh, lộc non nhú chồi
Thu buồn, thu quạnh em ơi
Liễu tuông sợi nhớ, sương rơi sợi sầu
Thu về em ở nơi đâu
Gió men bờ giậu lạnh sâu trong lòng
Cành trơ trời rộng mênh mông
Đầu non góc bể ngóng trông lệ nhoà
Thu về mình vẫn cách xa
Nhớ ai trăng ngủ, mây là đà bay
Thu sầu bóng đắng hình cay
Nhớ em, nhớ cả những ngày bên nhau
07/8/2017
Tú Sụn