CHỐI QUANH

Ảnh: Sưu tầm


Là quan đầu tỉnh hẳn hoi
Mà nói như vậy ai coi được nào
Ông ký văn bản tào lao
Bỏ qua thường vụ, giờ sao nữa chừ
Ông nói vì “nôn nóng” ư?
Cảng to tổ bố mà như ổ mỳ
Muốn bán thì cũng nghĩ suy
Nhắm mắt mà ký, giờ thì chối quanh
Đúng là một đám lưu manh
Nuốt không trôi được nên đành nhả ra
Vừa nghe kết luận thanh tra
Ông nói không biết, như là vô can
Trời ơi cái miệng nhà quan

22/9/2018
Tú Sụn