MỘT LŨ ĐỐN MẠT

Ảnh: Sưu tầm


MỘT LŨ ĐỐN MẠT
Khi khởi đầu đại dịch
Chúng ủ mưu làm tiền
Con tốt Phan Quốc Việt
Và một lũ có quyền

Bộ Khoa học Công nghệ
Giao Học Viện Quân y
Và Công ty Việt Á
Đố biết ý đồ gì

Vỏn vẹn chỉ một tháng
Bộ kit test ra đời*
Lũ quan tham đắc chí
Chúng khoe khoang hết lời

Nào Wu đã chấp nhận**
Nào các nước đặt hàng
Lan truyền sang báo chí
Đồng loạt hô huênh hoang

Bộ Y tế phê duyệt
Cho tung ra thị trường
Với giá bán ngất ngưởng
Gây ra bao tai ương

Chúng hăng hái tiếp cận
Hầu hết các tỉnh thành
Gạ gẫm chi chiết khấu
Để làm tiền cho nhanh

Chúng bòn rút ngân sách
Vơ vét tiền của dân
Đã tang hoang vì dịch
Giờ thêm khổ trăm phần

Chưa xác định chất lượng
Nhiều người dương tính oan
Phải cách ly điều trị
Chắc sẽ bị lây lan

Và ngược lại có thể
Đã nhiễm dịch vẫn âm
Thả đi rong khắp chốn
Dịch bùng phát rầm rầm

Doanh thu bốn ngàn tỷ
Dân chết thì mặc dân
Nâng giá và chiết khấu
Bán-mua đều có phần

Cả quan to quan nhỏ
Của hai bộ liên quan
Đều tham gia ăn bẩn
Khiến dân mình lầm than

Giờ Công an khởi tố
Các quan nói quanh co
Tìm cách trốn trách nhiệm
Đúng là đồ mặt mo

Chúng là bọn khốn nạn
Đại dịch vẫn cứ ăn
Cả một lũ đốn mạt
Loài cầm thú không bằng
22/12/2021
Tú Sụn
* Bộ kit test covid-19
* WHO (Tổ chức Y tế Thê giới)