XUÂN XƯA

Ảnh: Sưu tầm


Ngồi buồn nhớ lại dáng xuân xưa
Ấm áp thương thương ánh mắt đưa
Chất ngất tim yêu ngày tết đến
Lâng lâng dạ thắm phút giao thừa
Kề vai ấp ủ nồng sương sớm
Áp má mơ màng ấm nắng trưa
Phận hẩm duyên ôi đành cách biệt
Xuân này đâu nữa giấc say sưa
1/3/2020
Tú Sụn