SUY ĐỒI

Ảnh: Sưu tầm

Loài người đã chán đức thanh cao
Họ quyết trêu gan quyết tự trào
Công bộc công thần thời nhũng nhiễu
Nam thanh nữ tú lại chiêm bao
Coi thường đạo lý, ưa ô trọc
Trút bỏ thanh danh, tỏ tự hào
Diện mốt ra đường khoe chỗ kín
Còn bầy quan chức nức hầu bao
15/5/2021
Tú Sụn