TỰ HÀO NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI

Ảnh: Sưu tầm


Hằng năm cứ đến những ngày này
Rộn rã tưng bừng khắp đó đây
Chiến hữu cùng nhau ôn chuyện cũ
Đồng môn tíu tít thoả vơi đầy
Tự hào chiến tích non sông đợi
Kiêu hãnh màu cờ Tổ quốc bay
Đất nước thanh bình càng phát triển
Quê hương thay đổi đẹp từng ngày
22/12/2019
Tú Sụn