PHẢI TRUY TỐ ÔNG QUÂN*

Ảnh: Sưu tầm


Làm chủ tịch thành phố
Tay đã trót nhúng chàm
Liên quan ba vụ án
Đích thị là quan tham

Mỗi vụ án ngàn tỷ
Có ăn chia đàng hoàng
Ông tham gia vơ vét
Và hạ cánh an toàn

Bây giờ bị bại lộ
Cấp dưới phải ra toà
Ông chỉ bị kỷ luật
Đúng thật là ranh ma

Tội của ông quá nặng
Bởi vì ông đầu têu
Giờ giống như thí tốt
Kỷ luật ông nhẹ hều

Không được nhận chạy chọt
Phải truy tố ông Quân
Xử đúng người đúng tội
Cho nhân dân vui mừng
21/9/2020
Tú Sụn
* Ông Lê Hoàng Quân, nguyên Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, tiếp tục bị kiến nghị xử lý kỷ luật về mặt Đảng và Chính quyền trong 3 vụ án.