THUI CHỘT CHUYÊN MÔN

Ảnh: Sưu tầm minh họa


Bệnh nhân đi vượt tuyến
Có rất nhiều nguyên nhân
Nhất là do bảo hiểm
Nên niềm tin giảm dần

Họ đề ra danh mục
Rồi bắt buộc đấu thầu
Thuốc chỉ có chừng ấy
Không thể khác được đâu

Bác sỹ phải thụ động
Theo danh mục kê đơn
Khỏi không khỏi mặc kệ
Đâu được phép kê hơn

Bệnh kéo dài dai dẳng
Nhiều lần khám phát đừ
Nên cầm lòng chấp nhận
Đi ra ngoài khám tư

Bác sỹ công cũng sướng
Đâu động não chi nhiều
Như cái máy tự động
Công việc chỉ bấy nhiêu

Có nghiên cứu cho lắm
Vẫn chỉ thuốc đó thôi
Nên cũng thành lười nhác
Suy nghĩ chi khổ đời

Chuyên môn dần thui chột
Đó là lẽ thường tình
Cũng tại vì bảo hiểm
Nên người bệnh họ khinh
21/6/2018
Tú Sụn