VỢ NGOAN

Ảnh: Sưu tầm


VỢ NGOAN
Vợ ngoan nhỏ nhẹ với chồng
“Vũ phu” cũng phải mềm lòng ra ngay
Lựa lời trìu mến ý hay
Chớ nên nặng mặt sa mày trêu ngươi
Vợ ngoan luôn nở nụ cười
Sẻ chia an ủi với người mình yêu
Khi chồng buồn giận nhớ chiều
Thờ ơ lạnh nhạt là điều không nên
Vợ ngoan lấy đảm làm nền
Lấy nghĩa làm cột xây nên mái nhà
Góp công trên thuận dưới hoà
Chung phần báo hiếu xứng là con dâu
Vợ ngoan đức độ làm đầu
Gương soi nghĩa nặng tình sâu mặn nồng
Khó khăn chung sức chung lòng
Giàu sang chớ chảnh chớ ngông với đời
Vợ ngoan dùng mắt làm lời
Dùng dáng tỏ ý, dùng môi tỏ tình
Da thơm tóc đẹp mi xinh
Chồng mê cưng nựng hết mình quanh năm
3/2/2023
Tú Sụn