ĐÊM THANH VẮNG (hoạ thơ)

 

Ảnh: Giang Hoa

ĐÊM THANH VẮNG
Thanh vắng đêm khuya tiếng gió đưa
Vẳng nghe lời cuốc vọng vang vừa
Vạc kêu sầu thảm buồn ngày đến
Dế gọi u hoài nhớ thuở xưa
Trăng sáng lung linh mềm bóng trúc
Sương sa ngầu đục đẫm thân dừa
Cô phòng hận tủi loài đen bạc
Ngõ tối chập chờn ánh đóm thưa
24/4/2022
Tú Sụn