DÂN DÃ MÀ HIỆU QUẢ*

Ảnh: Sưu tầm


Thịt heo đắt ta ăn thịt gà
Xưa chả heo giờ làm chả gà
Không da heo gói nem da gà
Không giò heo nấu bún giò gà
Không đầu heo ta cúng đầu gà
Bộ trưởng Cường ta nói thật thà
Không lý gì chỉ ăn thịt heo
Sáng, trưa, chiều ăn gà thay heo
Không lý gì chỉ ăn thịt heo
Bộ trưởng chỉ đạo ta làm theo
Bộ điều hành ta phải làm theo
13/6/2020
Tú Sụn
* Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: không lý gì chỉ tập trung ăn thịt heo, heo quá đắt thì chuyển sang ăn thịt gà.