THOÁI HOÁ BIẾN CHẤT

Ảnh: Sưu tầm

Để trở thành cán bộ
Ắt phải là đảng viên
Đảng viên phải trong sạch
Đó là điều đầu tiên

Đảng viên phải học tập
Làm theo gương Bác Hồ
Đảng viên phải gương mẫu
Lý lịch sạch mới vô

Hằng năm có kiểm điểm
Được xếp loại hẳn hoi
Có cấp uỷ lãnh đạo
Đảng uỷ duyệt rạch ròi

Không lẽ là hình thức
Không lẽ là trò chơi
Đúng ra phải ưu tú
Đúng ra phải tuyệt vời

Ấy thế mà biến chất
Mà thoái hoá đa phần
Toàn tham ô tham nhũng
Toàn cướp lấy của dân

Năm năm toà đã xử
Tính hơn mười bốn ngàn
Toàn đảng viên cán bộ
Toàn bị cáo là quan

Quan mới tham nhũng được
Không quan đếch có quyền
Quan mới hưởng hối lộ
Bọn hối lộ đâu điên

Toàn đảng viên ưu tú
Toàn đảng viên là quan
Mà thoái hoá biến chất
Toà xử đâu có oan

Thoái hoá gì nhiều thế?
Biến chất gì hàng ngàn
Còn biết bao tên nữa
Đang là quan mà gian

Nhìn con số biết nói
Miệng chẳng biết nói gì
Nhìn con số đau lắm
Chẳng biết đường nào đi!
14/7/2021
Tú Sụn