BÓNG MA “THẾ LỰC THÙ ĐỊCH”*

Ảnh: Sưu tầm


Bọn quan chức tham nhũng
Chúng lắm của nhiều tiền
Chúng mưu cao kế bẩn
Dân là kẻ thù riêng

Khi người dân động đến
Chúng ngoa mồm kêu to
Là “thế lực thù địch”
Tìm cách gán tội cho

Giang hồ đánh dằn mặt
Tạt axit, xe tông…
Hại sau lưng, đầu độc
Chúng mày biết mặt ông

Rồi té lầu, ngã vực
Bỏ ma tuý vô nhà
Rồi vu oan giá hoạ
Chúng trị sạch không tha

Những người còn liêm sỉ
Chúng chèn ép đến nơi
Dùng lá phiếu tín nhiệm
Chúng đập cho tơi bời

Mượn mồm nhà chính trị
Cả vú lấp miệng em
Gán cho tội “phản động”
Để xuyên tạc bôi nhem

Bọn quan chức tham nhũng
Không từ thủ đoạn nào
Chúng bịt mồm, trấn áp
Hết đường “moi móc tao”
26/6/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo vnexpress: ‘Đừng mượn bóng ma thế lực thù địch để công kích người góp ý’