SÓNG

Ảnh: Sưu tầm

Muôn thuở thét gào rền biển cả
Ngút ngàn dào dạt suốt ngày đêm
Ồn ào xao động khi vang dội
Tĩnh lặng mơ màng lúc dịu êm
Tha thiết bên này thuyền nán lại
Nồng nàn phía ấy sóng càng thêm
Niềm thương hiến trọn người yêu dấu
Rạo rực trùng trùng gởi tới em
23/10/2021
Tú Sụn