KỶ LUẬT RỒI CHO LÊN CHỨC**

Ảnh: Sưu tầm


Kỷ luật Nguyễn Văn Quyến
Vì để mất đất rừng
Rồi lại cho lên chức
Vậy kỷ luật là mừng

Tội ông Quyến rất nặng
Chục ngàn héc ta rừng
Bị chiếm không ngăn chặn
Ổng tiếp tay không chừng

Trước đây phó giám đốc
Công ty Cư M’Lan
Giờ lên chức phó tổng
Công ty to đàng hoàng

Kỷ luật xong lên chức
Thì kỷ luật làm gì
Đúng ra bị cảnh cáo
Cần phải loại bỏ đi

Bị kỷ luật lên chức
Lâu nay vẫn xảy ra
Quan trên được hối lộ
Tội lỗi phải được tha

Tỉnh Đak Lak làm bậy
Chắc là được chung chi
Nên bất chấp nguyên tắc
Pháp luật chẳng là gì
1/3/2019
Tú Sụn
**ông Nguyễn Văn Quyến được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Cty TNHH Chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Ðắk Lắk (Cty LN Ðắk Lắk).