MIỀN HOANG MẠC YÊU THƯƠNG

Duy nhất chỉ mình anh
Được về thăm nơi ấy
Hoang mạc trời khô hanh
Mà sum suê đến vậy

Có hương yêu nồng nàn
Có trăm điều mới lạ
Đúng thật là cao sang
Làm anh mê mẩn quá

Đã bấy lâu mong chờ
Đã mấy mùa mưa nắng
Vẫn là vùng nguyên sơ
Vẫn là nơi thanh vắng

Nay mây nhiều râm mát
Gió chao cành đong đưa
Ướt mèm miền hoang mạc
Dẫu tiết trời không mưa

Duy nhất chỉ mình anh
Được về thăm hoang mạc
Nơi ấm áp trong lành
Nơi niềm thương bát ngát
24/7/2017
Tú Sụn