THÁNG MƯỜI (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm

Hàng năm cứ vào tháng mười dương lịch, những đợt heo may se lạnh kéo theo trời hay mưa dầm và bão tố, khiến cho rừng lá úa vàng trút rơi lả tả…
Phải chăng cũng vì vậy mà người ta hay nói tháng Mười dương lịch là tháng của mùa Thu…!?

THÁNG MƯỜI…

Tháng Mười se lạnh gió heo may
Nắng ẩn mưa rong tối lẫn ngày
Chặng cuối đường Thu buồn thế nhỉ
Hay mình bởi nuối mảnh tình bay…!?

(Nguyên Bích – Kim Nguyễn Văn)

 

Hoạ bài THÁNG MƯỜI của Nguyên Bích – Kim Nguyễn Văn

THÁNG MƯỜI
(Bài hoạ)
Lành lạnh tháng mười với gió may
Sương gieo ảm đạm suốt đêm ngày
Em ơi nhớ quá bờ mi đẹp
Say ánh thu ba ẩn tóc bay…!
4/11/2022
Tú Sụn