GIỌT MƯA THU

Ảnh: Sưu tầm


Thánh thót liên hồi thánh thót rơi
Bay bay lả tả trải mù trời
Heo may một cõi sầu muôn thuở
Giá buốt tâm can hận một đời
Gợi nhớ ngày xưa tình thắm thiết
Gieo buồn trọn kiếp cảnh đơn côi
Thu buồn giọt nẫu lòng còn mãi
Luyến tiếc vô vàn chẳng phút vơi
28/8/2020
Tú Sụn