CHIỀU CUỐI NĂM

Ảnh: Sưu tầm

Giữa phố chiều cuối năm
Vẫn còn dư vị mặn
Lòng trơ trơ trống vắng
Mắt cay cay giọt sầu

Giữa phố chiều cuối năm
Nỗi cô đơn đè nặng
Buồn nỗi buồn cay đắng
Đau nỗi đau vô bờ

Giữa phố chiều cuối năm
Mơ về miền xa lắc
Nhớ về thời son sắt
Tiếc một thời hoàng kim

Giữa phố chiều cuối năm
Bên dòng người rộn rã
Mà vẫn hoài xa lạ
Mà vẫn như một mình

Giữa phố chiều cuối năm
Khát khao một niềm ước
Không bao giờ có được
Không bao giờ nên mơ
24/1/2020
Tú Sụn