TẠI SAO KHÔNG TỪ CHỨC

Ảnh: Sưu tầm


Làm quan để phục vụ
Không phải để lợi, danh
Luôn tuân thủ pháp luật
Hiến pháp phải thi hành

Đã bao đời như thế
Làm quan phải thanh liêm
Với dân luôn tận tụy
Với tội phải xử nghiêm

Quan thời nay lạ lắm
Bản mặt cứ dày dày
Với dân thời thịch thượng
Công việc kéo lay nhay

Điều hành quá kém cỏi
Sự cố xảy khắp nơi
Thì tìm mưu chống chế
Rồi giải quyết khơi khơi

Quan lãnh đạo cấp tỉnh
Để cấp dưới làm càn
Vẫn ung dung tự tại
Vẫn vui vẻ an nhàn

Quan lãnh đạo cấp bộ
Để tai nạn triền miên
Để tham ô, lãng phí
Vẫn tại vị ngồi yên

Quan lãnh đạo các ngành
Xảy ra nhiều be bét
Vẫn bình thản nhậu nhẹt
Vẫn giải thích loanh quanh

Bản thân quan vi phạm
Thì cãi cối cãi chày
Rồi tìm cách chạy tội
Có bao giờ nhận ngay

Tại sao không từ chức?
Vì chức bỏ tiền mua
Quyết ở thu hồi vốn
Chứ bao giờ chịu thua

Tại sao không từ chức?
Vì bổng lộc lợi quyền
Vì tham lam vô độ
Vì vun vén tư riêng

Tại sao không từ chức?
Vì đồng bọn ngồi yên
Chỉ mình “từ” sao được
Chả lẽ là bị điên

Tại sao không từ chức?
Vì hắn bản chất tồi
Không có lòng tự trọng
Chỉ có lòng tham thôi

Làm quan để phục vụ
Nếu kém cỏi, ươn hèn
Thì hãy nên từ chức
Đó mới là đáng khen
29/5/2018
Tú Sụn