HẮN MÀ CŨNG LÀ CÔ GIÁO

Ảnh: Sưu tầm


Không được gọi hắn là cô giáo
Cô giáo gì không có tính người
Ai cho hắn được làm cô giáo
Hắn chỉ là súc vật, đười ươi

Hắn tên là Nguyễn Thị Phương Thuý
Trường phổ thông cơ sở Duy Ninh
Huyện Quảng Ninh thuộc tỉnh Quảng Bình
Hắn đương kim là cô chủ nhiệm

Học trò mới đang là lớp sáu
Tuổi ngây thơ có biết gì đâu
Hắn bắt phải tát vào mặt bạn
Tát mạnh tay mới đạt thấm đau

Học trò mới đang là lớp sáu
Sức ở đâu mà để chịu đòn
Nhận hai trăm ba mốt cái tát
Hỏi còn gì khuôn mặt trẻ con

Nếu phải tát vào mặt con hắn
Thì hỏi rằng hắn có đang tâm
Ai nhỡ tát vào mặt con hắn
Chắc là hắn nổi điên ầm ầm

Cần đuổi ra khỏi ngành giáo dục
Và truy tố về tội đánh người
Ngữ như hắn làm thầy không xứng
Nhận thức tồi thật đáng hổ ngươi

Nếu chiểu theo bộ luật hình sự
Hắn mắc tội hành hạ trẻ em
Xử tù từ một đến ba năm
Cho bóc lịch làm gương kẻ khác
24/11/2018
Tú Sụn