CHIỀU THU

Ảnh: Sưu tầm


CHIỀU THU
Hoàng hôn rơi xuống tím triền sông
Lạnh buốt hồn hoang mặc gió lồng
Nhớ nguyệt u hoài trên chót vót
Buồn sương ủ rũ giữa mênh mông
Thương thân gặp rủi không may mắn
Trách phận an bài lại viễn vông
Lận đận chiều thu đời bất hạnh
Sầu vương con nước đã thay dòng
24/2/2022
Tú Sụn