TRỐNG VẮNG

Người và xe rộn rã
Luôn huyên náo ồn ào
Với anh như xa lạ
Không hiểu tại vì sao

Trong tiếng còi inh ỏi
Bên tiếng nhạc xập xình
Thấy tâm hồn mệt mỏi
Nơi góc vắng một mình

Mắt nhìn về một hướng
Lòng bồn chồn không yên
Bóng ai trong tưởng tượng
Thoáng qua đầu liên miên

Giữa phố đông rộn nhịp
Nhưng trống vắng trong lòng
Buồn dâng tràn khủng khiếp
Như phố phường trống không
05/8/2017
Tú Sụn