HẠ BUỒN

Ảnh: Sưu tầm


Tiếng ve khắc khoải gợi niềm tây
Nắng hạ chang chang tía bóng cây
Kỷ niệm vui buồn thời áo trắng
Mơ mòng ẩn hiện phút chia tay
Màu trời mãi mãi xanh như ngọc
Sắc phượng từng ngày ủ rũ phai
Cách biệt nhau rồi buồn bất tận
Còn đâu háo hức của bao ngày
12/5/2020
Tú Sụn