EM TỘI QUÁ

Ảnh: Sưu tầm


Em sợ anh buồn, sợ anh đau
Lo anh vất vả, sợ anh sầu
Thấy em tội quá, anh thương quá
Tội nhất là em lo cho nhau

Em muốn anh vui, muốn anh cười
Muốn anh khoẻ mạnh, muốn anh tươi
Thấy em tội quá anh cố gắng
Tội quá nên anh chấm điểm mười

Yêu nhau là vậy đó em ơi
Yêu nhau là đẹp nhất trên đời
Sướng vui buồn khổ đều chia sẻ
Êm ấm lâu dài mãi không thôi

Tính em tội quá rất đáng yêu
Anh thương anh quý em thật nhiều
Đừng lo đừng nghĩ gì em nhé
Thương lắm thương nhiều biết bao nhiêu
1/9/2016
Tú Sụn