ĐẦU VOI…ĐUÔI CHUỘT CŨNG TEO

Ảnh: Sưu tầm


Chủ trương nghe hợp ý dân
Tạo nên hình ảnh mến, thân cộng đồng
Xe đạp chuyên dụng như mong
Trị giá tiền tỷ, trao công an phường
Khởi đầu nhộn nhịp trên đường
Dần đần lác đác, bất thường lét leo
Đầu voi… đuôi chuột cũng teo
Chủ trương rầm rộ, lèo tèo thực thi
Cấp trên chẳng thấy nói gì
Phường cho đắp chiếu, tiếc gì của công
Người dân hụt hẫng trong lòng
Lãnh đạo kiểu ấy chớ mong mạnh giàu
Cha chung cám cảnh mà đau

24/8/2018
Tú Sụn