TỔNG CHÀO

Ảnh: Minh hoạ


Có thằng rể quý nhưng đần
Về nhà bên vợ nhiều lần vợ chê
Chẳng chào chẳng hỏi khi về
Bao câu trách móc không hề đổi thay
Lần này vợ nói quá gay
Nên lòng lấn cấn chào hay không chào
Đi ra rồi lại đi vào
Thấy mẹ nằm nghỉ sao sao trong lòng
Bố chơi cờ ở phòng trong
Các em xem kịch quay vòng Ti vi
Quyết tâm chào trước khi đi
Khó khăn thì cũng chỉ vì vợ thôi
Thốt câu:” Mẹ nằm, bố chơi,
các em xem nhé!” Thế rồi chuồn ngay
Mẹ lẩm bẩm, tím mặt mày
Được thằng rể ngáo có ngày oan gia
7/8/2020
Tú Sụn