ANH HÙNG BA SƯƠNG

Ảnh: Sưu tầm


Nông trường Sông Hậu có Ba Sương
Liễu yếu đào tơ gặp bất thường
Tiếp bước cùng Cha làm việc lớn
Quên mình theo Đảng mãi nêu gương
Một đời tận tuỵ vì non nước
Trăm kẻ tư thù tạo nhiễu nhương
Cố cưỡng Anh hùng vào lao lý
Quan gian đê tiện, Chị tang thương
2/1/2019
Tú Sụn