XÂY RỒI BỎ HOANG

Ảnh: Sưu tầm


Ai ơi nhớ ghé Nghệ An
Xem trường trăm tỷ bỏ hoang giữa trời
Đớn đau trước cảnh lạ đời
Kế hoạch, dự án quyết rồi mới xây
Quan to, quan nhỏ, quan thầy
Mặt mâm, mặt mẹt, mặt gầy, mặt mo
Đề ra dự án thật to
Mục đích không có, chỉ lo chia phần
Mồ hôi nước mắt nhân dân
Chúng coi như rác, không cần đúng sai
Giữa trời gai mắt trái tai
Bỏ khối tài sản kéo dài nhiều năm
Thiên đình không thấy hỏi thăm
Hay là một giuộc băm vằm như nhau
Người dân nghèo đói khổ đau
Quan thời sung túc, sang giàu, vinh hoa
Buồn lòng cho đất nước ta
Quan tham thì lắm, quan hoài thì không
2018
Tú Sụn