LẦN ĐẦU GẶP EM


Lặng người như phỗng giữa trời
Tần ngần bảy lược mà lời chưa suôn
Thu ba anh đã hớp hồn
Chỉ còn một nẻo dập dồn trong tim
Đất trời phăng phắc, lặng im
Mây sa sương rã, lũ chim lạc đàn
Trước em anh đã mơ màng
Như cây không gió, như đàn đứt dây
Ba sinh định mệnh là đây
Muôn năm chỉ có một ngày này thôi
Tâm can giờ khắc sục sôi
Quyết chen qua ải, soán ngôi nghê thường
Thuận lòng chung một con đường
Vượt qua ngang trái đoạn trường bi ai
Trước em, núi rộng sông dài
Dệt nên mộng ước tương lai huy hoàng
Cuộc đời sẽ đặng cao sang
Nếu như ước được sang trang cuộc đời
23/8/2017
Tú Sụn