CHUỘT LÀM QUAN

Ảnh: Sưu tầm

Trung ương nuôi chuột làm quan
Mấy năm nó khoét hoang tàn Bình Dương
Từ phó Chủ tịch ươn ươn
Nó đã gặm nhấm bình thường vô tư
Rồi được phê chuẩn Bí thư*
Làm quan đầu tỉnh, khư khư quan trường
Quyền to chức trọng nhiễu nhương
Cạp đất, chạy chức, “chạch” “lươn”** đó mà
May mà Quốc hội nhìn ra
Thanh tra kết luận đúng là chuột to
Vợ chồng chuột đã ních no
Khó “nôn” ra được “nhập kho” là huề
Sự đời sao quá ê chề
Chột mà mũ mão đề huề oai phong
Trung ương ngày đó biết không?
Cớ sao vẫn phải đành lòng mà nuôi
Ôi chao mít chín sút cùi
Chẹt bẹt xuống đất mà mùi lan xa
“Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”***
Trời ơi có biết cho không
Chuột làm quan lớn có mong được gì
Dân đen chớ có so bì
Ghế quan ngồi một nhiệm kỳ no nê
Ruộng sâu trâu nái bề bề
Đừng hòng sánh được cái “nghề” làm quan
Dân lành hoá kiếp dân oan
Thấp cổ bé họng kêu than chi mà
Bây giờ đuôi chuột thò ra
Tha hồ hả dạ và tha hồ mừng
Chuột làm quan cả nước từng
Bắt cho tiệt nọc thì mừng biết bao
Cho Tổ quốc hết xanh xao
Nước nhà giàu mạnh, đồng bào ấm no
21/6/2021
Tú Sụn
* Bí thư tỉnh Bình Dương, Trần Văn Nam
** Ý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
*** Truyện Kiều của Nguyễn Du